Προσωπικά Δεδομένα

Η προστασία των δικαιωμάτων των επισκεπτών και πελατών μας αποτελεί προτεραιότητα για τη μεταξύ μας επικοινωνία. Με την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται. Σε κάθε περίπτωση η χρήση τους πραγματοποιείται με ασφάλεια και αξιοπιστία τηρώντας απαρέγκλιτα τις νομοθετικές διατάξεις.


Δεδομένα χαρακτηρίζονται οι πληροφορίες που συλλέγονται και κατηγοριοποιούνται σε προσωπικού χαρακτήρα, με την έννοια της προσωπικής απόδοσης όπως πχ. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανώνυμα μη προσωποποιημένα που χρησιμοποιούνται ενδεικτικά σε στατιστικές αναλύσεις, ασφάλεια ηλεκτρονικού καταστήματος, βελτιστοποίηση υπηρεσιών.


Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μας χορηγείτε για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η υψηλού επιπέδου κρυπτογράφηση αποστολής και λήψης ευαίσθητων πληροφοριών από τη συσκευή σας προς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η δυνατότητα διαχείρισης/τροποποίησης/διαγραφής των στοιχείων που έχετε χορηγήσει, η πρόσβαση στα στοιχεία σας με κωδικούς εισόδου που γνωρίζετε αποκλειστικά εσείς αποτελούν ενδεικτικά μέτρα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προς τη συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα διαχείρισης όπως αυτά ορίζονται από το εκάστοτε εγχώριο και Ευρωπαϊκό δίκαιο.


Στοιχεία προσωπικών δεδομένων για την περάτωση των αιτημάτων παραγγελίας που πραγματοποιείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούνται για τη μορφή της επικοινωνίας είτε τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής και με αποκλειστικό γνώμονα την άρτια διαδικασία ολοκλήρωσης των παραγγελιών σας συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων σταδίων που απαιτούνται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.


Στοιχεία προσωπικών δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων έχουν λάβει την έγκρισή σας και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβείτε σε αναίρεση με τη χρήση των αντίστοιχων συνδέσμων εντός των δελτίων.


Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται και σε εξωτερικούς συνεργάτες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στο βαθμό υποστήριξης της παραγγελίας σας και εναρμονίζονται πάντα στους ελέγχους της εταιρείας. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αποπεράτωση της πληρωμής παραγγελίας και η διαβίβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για τον ανωτέρω σκοπό. Ειδικά για τα ζητήματα πληρωμών αφενός εσείς επιλέγετε τον τρόπο εξόφλησης της παραγγελίας σας και αφετέρου για τη χρήση εξαιρετικά ευαίσθητων δεδομένων στοιχείων καρτών, δεν μεσολαβεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην εισαγωγή και μεταφορά τέτοιων δεδομένων. Η πληρωμή πραγματοποιείται από εσάς απευθείας με την ηλεκτρονική σελίδα της συνεργαζόμενης με το νομικό πρόσωπο τράπεζας, με όλες φυσικά τις απαραίτητες τεχνολογικές προφυλάξεις.


Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δύναται να υπάρχουν σύνδεσμοι προς τρίτες εταιρείες. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των εταιρειών και θα πρέπει να απευθύνεστε στις αντίστοιχες πληροφορίες ιστοτόπων των τρίτων εταιρειών.


Πρόσθετα για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, κάθε δικαιώματος υποστήριξής του και του υπεύθυνου νομικού προσώπου καθώς επίσης και για οποιοδήποτε αίτημα Αρχών (οδηγία, αίτηση κατάθεσης, δικαστική εντολή) διατηρούνται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα από τον νόμο.